Eesti Liinilennunduse Ametiühing on asutatud 1 novembril 2004 aastal Tallinnas.
Asutajateks olid:

Liikmeskonna moodustavad liinilennunduses töötavad õhusõiduki meeskonna liikmed. Ühingu eesmärgiks on koondada ühisesse ühingusse stjuardessid / stjuuardid ning liinilendurid. Seeläbi saavutada liikmete parem ja tugevam esindatus suhetes ministeeriumidega, riigikoguga ja Eesti Ametiühingute Keskliiduga.