Avaleht   
SISENE

 Eesti Liinilendurite Assotsiatsioon (ELA) on asutatud 15. märtsil, 1990 a. toimunud asutamiskoosolekul vastuvõetud põhikirja alusel. Põhikirja täiendati 13. septembri samal aastal ning ELA registreeriti EV ülemnõukogu otsusega 16. oktoobril 1990 a.

  Kuni 1995 aastani olid ELA liikmeteks Eesti Tsiviillennunduse Valitsuse töötavad liinilendureid. 1996 a. liitusid stjuardessid/stjuuardid ning 2001 a. asutasid stjuardessid/stjuuardid Eesti Stjuardesside ja Stjuuardite Ametiühingu (ESSA).

Liikmeskonna suuruseks asutamise hetkel oli 193 lendurit (180 Tallinnas ja 13 Tartus). Rohkete muutuste perioodil lennunduses 1993-1996 vähenes liikmeskond 120 liikmeni.

Peale ESSA asutamist 2001 a. koosnes ELA 34 liinilendurit. Edasine ELA areng on liikmeskonda aasta-aastalt kasvatanud ning 2005 a. on liikmeid 52.

Kogu ELA tegevuse ajal on juhatused pidanud oluliseks koostööd teiste ametiühingutega nii Eestis kui ka välismaal.

Asutamisest alates on ELA olnud Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) liige. Alates 6. aprillist 1992 võeti ELA Rahvusvahelise Liinilendurite Assotsiatsiooni (IFALPA) liikmeks. Seoses tiheda koostööga transpordi sektori ametiühingutega astuti Transpordiametiühingute Föderatsiooni (TAF) liikmeks.

2003 a. on tihenenud koostöö Euroopa Lendurite Assotsiatsiooniga (ECA). Aastast 2004 on ELA esindaja osalenud SAS Gruppi pilootide Assotsiatsiooni (SAGPA) töös vaatlejaliikmena.

Vajadusega arendada lennundussektori ametiühingute koostööd asutasid ELA ja ESSA liikmed Eesti Liinilennunduse Ametiühingu (ELLA), mis võttis üle ELA esindamise EAKLis ja TAFis.2005 a. kevadel.

Alates 6. oktoobrist 2005 on ELA streigipakti liige.Ühing ei ole alates 07.11.2015 enam tegutsev.

UUDISED JA PRESSITEATED